Agenda

Exhibition "PLIS"
Exhibition "PLIS" From 08/02 to 24/05/2020
Aventure Jeux bag
Aventure Jeux bag From 01/08 to 31/01/2020
Discover the historical heart of Tournai!
Discover the historical heart of Tournai!
A walking tour for gourmets
A walking tour for gourmets
Second hand & Flea markets
Second hand & Flea markets
Poet's walk on Mont Saint-Aubert
Poet's walk on Mont Saint-Aubert
Rent a Bike Tournai
Rent a Bike Tournai From 01/04 to 31/10/2019
Carillon concerts
Carillon concerts
Tourist train ride
Tourist train ride From 01/07 to 31/08/2019
"Bike & Beer" - bike tour
"Bike & Beer" - bike tour
1/1